salam, nor. “PEMIKIRAN TASAWUF SAID AQIL SIROJ: DARI NARASI SUFISTIK KE KOMITMEN KEBANGSAAN”. Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman 8, no. 1 (March 16, 2020): 19–36. Accessed April 19, 2024. https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/236.