salam, nor. “PEMIKIRAN TASAWUF SAID AQIL SIROJ: DARI NARASI SUFISTIK KE KOMITMEN KEBANGSAAN”. Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, vol. 8, no. 1, Mar. 2020, pp. 19-36, doi:10.52431/tafaqquh.v8i1.236.