salam, nor. (2020). PEMIKIRAN TASAWUF SAID AQIL SIROJ: DARI NARASI SUFISTIK KE KOMITMEN KEBANGSAAN. Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, 8(1), 19–36. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v8i1.236