(1)
salam, nor. PEMIKIRAN TASAWUF SAID AQIL SIROJ: DARI NARASI SUFISTIK KE KOMITMEN KEBANGSAAN. JQ 2020, 8, 19-36.