BASID, A. Pluralisme Agama dalam Perspektif Al-Qur’an; Kajian Tafsir Taḥlîlî dan Mauḍû’î. Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, v. 3, n. 1, p. 106-122, 1 jun. 2015.