SOLIKHUDIN, M.; PUTRI, O. Politik Hukum dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Perspektif Maqasid al-Risalah. Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman, v. 8, n. 1, p. 72-92, 25 jun. 2020.